Politika ochrany osobných údajov

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Pixel Corporation, s.r.o. Využívaním našej webovej stránky súhlasíte s našou politikou ochrany osobných údajov.

Aké informácie získavame a prečo?

Spoločnosť Pixel Corporation, s.r.o. považuje Vami poskytnuté osobné údaje za súkromné a dôverné. Z tohto dôvodu  k nim majú prístup len oprávnení zamestnanci. Osobné údaje od Vás získavame len v prípade, že ste sa zaregistrovali k odberu nášho newslettra alebo ste vyplnili kontaktný formulár na webovej stránke. Pri registrácii alebo vyplnení formuláru je potrebné, aby ste zadali vaše meno, názov spoločnosti a e-mailovú adresu.

Ako využívame získané informácie?

Všetky získané informácie využívame len na naše interné účely. Získané informácie nepredávame a ani neposkytujeme tretím stranám bez Vášho súhlasu. Toto sa nevzťahuje na tretie strany, s ktorými zmluvne spolupracujeme pri príprave webovej stránky alebo pri poskytovaní našich služieb, a ktoré súhlasia s dodržiavaním ochrany osobných údajov. Právo zverejniť vaše osobné informácie si vyhradzujeme len v prípade, ak to vyžaduje zákon a je to v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov, našej ochrany alebo ochrany našich práv a majetku.

Získané informácie využívame, aby sme vedeli:

  • optimalizovať našu webovú stránku, aby bola užívateľsky jednoduchšia a efektívnejšia
  • skvalitniť a rozvíjať naše služby
  • zasielať newslettre s kvalitnými informáciami výhradne so súhlasom k odberu newslettrov

Na konci každého nami odoslaného e-mailu vždy nájdete odkaz na odhlásenie sa z odoberania newslettrov a odhlásenie sa z databázy.

Využíva táto stránka súbory cookies?

Naša spoločnosť využíva cookies za účelom získavania agregovaných dát a vytvárania štatistiky o návštevách na stránke, čo nám umožňuje optimalizovať našu webovú stránku – jej obsah a štruktúru – a vytvoriť tak pre Vás príjemnú užívateľskú skúsenosť. Sledujeme napríklad návštevnosť jednotlivých stránok a počet zaslaných kontaktných formulárov.

Politika ochrany osobných údajov získaných online

Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na informácie, ktoré sme získali z webovej stránky a nevzťahuje sa na informácie, ktoré sme získali z iných, prípadne z offline zdrojov.